Wystawa “Ziemscy – Niebiescy. Wizerunki świętych patronów w twórczości Jerzego Soremskiego i dawnej grafice dewocyjnej”. Fot. Mateusz Promiński.

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu zachęca i zaprasza  do zwiedzania wystaw czasowych, które dostępne będą jeszcze przez okres kilku tygodni:

“Grudziądz Rządz na bursztynowym szlaku. Cmentarzysko sprzed 2000 lat” (wystawa czynna do 15 sierpnia 2021 r.; 3 sierpnia, godz. 12.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Grudziądz Rządz na bursztynowym szlaku” – Małgorzata Kurzyńska, wstęp wolny) – na wystawie przedstawiono plany, albumy, tablice fotograficzne i dokumenty archiwalne, a także ocalałe zabytki związane z archiwalnym cmentarzyskiem Grudziądz- Rządz (stan.1), badanym w latach 1883-1889 przez Sigfrieda Angera oraz Celestyna Florkowskiego, a zachowane w zbiorach Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Na wystawie obejrzeć można także źródła (zabytki), które pozyskano w trakcie badań przeprowadzonych w 2017-2019 r. na tym wielokulturowym zespole osadniczym, tj. cmentarzysku (stan.1) oraz funkcjonującym tuż obok – osadzie i młodszym cmentarzysku (stan.4) z II – i początków V w. n.e.

“Kartografia Grudziądza na przestrzeni wieków” (wystawa czynna do 22 sierpnia 2021 r.) – dzięki wystawie będzie można zapoznać się z kilkudziesięcioma mapami i planami, pochodzącymi przede wszystkim z Muzeum w Grudziądzu. Po raz pierwszy w historii pokazany zostanie ułamek kolekcji grudziądzkiej, znajdującej się w instytucjach zagranicznych (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie i Staatsbibliothek w Berlinie) oraz polskich (Archiwum Państwowe w Toruniu).

“Ziemscy – Niebiescy. Wizerunki świętych patronów w twórczości Jerzego Soremskiego i dawnej grafice dewocyjnej” (wystawa czynna do 5 września 2021 r.; 17 sierpnia, godz. 12.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Ziemscy – Niebiescy. Wizerunki świętych patronów w twórczości Jerzego Soremskiego i dawnej grafice dewocyjnej” – Łukasz Ciemiński, wstęp wolny) – prezentowana wystawa jest próbą ukazania fenomenu ikonosfery, w której żyli mieszkańcy dawnej wsi – otoczeni obrazami i rzeźbami świętych patronów. Zrekonstruowana przestrzeń katolickiego „świętego kąta” oraz prawosławnego „pięknego kąta” ukazuje naturalny kontekst funkcjonowania wizerunków niebiańskich orędowników w przestrzeni domu. Zgromadzony zespół obrazów fabrycznych drukowanych w technice chromolitografii na przełomie XIX i XX wieku prezentuje ogromne bogactwo form, odmian i ikonografii przedstawień świętych. W znacznym stopniu pozyskane zostały w terenie – wydobywane ze strychów, piwnic, budynków gospodarczych, dokąd trafiły wraz ze zmieniającą się modą i gustami. Dziś stanowią kapitalny dokument obrazujący skalę zjawiska, jakim w religijności mieszkańców wsi był kult świętych.

Współczesną odsłonę tego zjawiska przedstawiają rzeźby świętych autorstwa Jerzego Soremskiego – artysty zrzeszonego w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, pochodzącego z Tarnowskich Gór, a osiadłego w Jastrzębiu-Zdroju. Przedstawienia świętych patronów jego autorstwa podejmują współcześnie dialog z dawną plastyką chłopską, wykazują przy tym twórcze, świeże i oryginalne podejście do tematu. Prace artysty poruszają świetnym wyczuciem ludowej formy. Zwarte, ale ekspresyjne bryły, zdecydowane pchnięcia dłutem sprawiają, że sporo w tych pracach dynamiki i akcji. Rzeźby Jerzego Soremskiego są wizerunkami ludzkich, choć zamieszkujących Niebo świętych – prawdziwych Ziemskich-Niebieskich!

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

Informacja Prasowa

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Czytaj także: Grudziądz. Cykl spotkań z muzealnikami: „Muzeum na leżaku” oraz „Wakacje w Muzeum”.