Judym z kujawskiego Strzelna – Dr Jakub Cieślewicz.

Przeważnie wielcy ludzie przychodzą na świat w małych miejscowościach. To wybitni specjaliści w jednej lub wielu dziedzinach, zmierzający do zrealizowania jasno postawionych sobie celów, znający hierarchię wartości człowieka, często to patrioci i społecznicy, ludzie o szlachetnym sercu, którzy doskonale wiedzą […] Czytaj więcej

Ławeczka upamiętniająca noblistę ze Strzelna, wybitnego naukowca A. A. Michelsona.

Strzelno zyskało nową atrakcję turystyczną – interaktywną (multimedialną) ławeczkę upamiętniającą noblistę, wybitnego fizyka pochodzącego z tego kujawskiego miasta – Alberta Abrahama Michelsona (1852-1931). Gdy przyszły naukowiec przyszedł na świat 170 lat temu, wówczas Strzelno znajdowało się na terenach zaboru pruskiego. […] Czytaj więcej

Najstarsze w Polsce, stacje Drogi Krzyżowej z rotundy św. Prokopa w Strzelnie.

Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia. Post został ustanowiony na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni. Jego zaleceniami są: post, jałmużna i modlitwa. Podczas Wielkiego Postu w kościołach odbywają się różne nabożeństwa liturgiczne, m.in. Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. […] Czytaj więcej

„Podkoziołek kujawski”, żywy folklor obwieszczający zakończenie karnawału.

Symbolem orszaku zapustnego na Kujawach jest kolorowy orszak z tzw. wędrującą kozą. Autentyczny zwyczaj chodzenia z kozą, żywy folklor kujawski pielęgnowany przez mieszkańców gminy Strzelno trwa nieustannie od kilkudziesięciu lat (rozpoczął się po II wojnie światowej, choć niektórzy uważają, że […] Czytaj więcej

Obiady, ludowe wieczory rozrywkowe, orkiestra, papierosy, kradzieże… Kronika Katolickiej Szkoły Ludowej w Strzelnie (1878-1918).

Nie ma podstaw, żeby twierdzić, iż okazałej siedziby Domu Kultury nie wybudowano w 1904 roku jako lokalnego centrum niemieckiego życia społeczno-kulturalnego pod nazwą Dom Stowarzyszeń (Vereinhaus). Zastanawia jednak fakt, że w tytułowej kronice, o której szerzej w kolejnych akapitach, Dom […] Czytaj więcej

Romański tympanon fundacyjny i fundator kościoła św. Trójcy w Strzelnie.

Bazylika poklasztorna pw. św. Trójcy w Strzelnie, dzisiaj kościół parafialny, jeden z najpiękniejszych kościołów na Szlaku Piastowskim i Kujawach, mający status Pomnika Historii to unikalna perła architektury i sztuki, która nie podlega wątpliwej dyskusji. Ten kościół z czasów Mieszka III […] Czytaj więcej

Bunt społeczny w II Rzeczypospolitej doby wielkiego kryzysu: Kruszwica, Trzemeszno, Inowrocław (z „strzeliński – strzeleński – strzelneński” w tle).

Uwadze zainteresowanych historią polecam książkę Piotra Cichorackiego, Joanny Dufrat i Janusza Mierzwy „Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej doby wielkiego kryzysu (1930-1935). Uwarunkowania, skala, konsekwencje” (Kraków 2019). Po pierwsze, dlatego że autorzy podjęli interesujący temat i przedstawili wszystkie aspekty tytułowych […] Czytaj więcej

„Nadgoplanin” od Jakuba Cieślewicza.

Dwudziestego sierpnia 1930 roku, niecały miesiąc po hucznie obchodzonym jubileuszu sześćdziesięciolecia pracy zawodowej, w wieku osiemdziesięciu czterech lat zmarł Jakub Cieślewicz. Strzelnianin, społecznik, lekarz „całkowicie oddany sprawie człowieka” („Takim Go zapamiętałam”, „Wieści ze Strzelna”, 20.08.1990). W Strzelnie to postać powszechnie znana i szanowana. […] Czytaj więcej

Wadliwy komin, Kino Kujawianka, Klub Sportowy i Harmonia, czyli przyczynek do dziejów Domu Kultury w Strzelnie.

W grudniu 1993 roku ówczesny Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie zwrócił się do czytelników miesięcznika „Strzeleńskie To i Owo” z prośbą o rośliny doniczkowe, którymi zamierzano udekorować pomieszczenia ośrodka. Przypuszczalnie inicjatorzy zbiórki zamierzali uatrakcyjnić estetykę wnętrza budynku […] Czytaj więcej