Gotyckie Madonny – Kujawska Królowa Miłości i Pokoju w Markowicach.

Gotyckie Madonny, które powstały około roku 1400 i szczęśliwie przetrwały do naszych czasów nazywane są w sztuce „Pięknymi Madonnami”. To rzeźby ukazujące stojącą Marię, trzymającą na ramieniu Dzieciątko – Jezusa. Kult Matki Bożej były głęboko zakorzeniony w początkach chrześcijaństwa na […] Czytaj więcej

Neobarokowa świątynia w Wójcinie, której patronuje św. Jan Chrzciciel.

Wójcin jest największą miejscowością gminy Jeziora Wielkie, liczy około 750 mieszkańców. Miejscowość położona jest nad Jeziorem Wójcińskim, w sąsiedztwie Lasów Miradzkich, na trasie komunikacyjnej Strzelno-Wilczyn łączącej województwa (dawniej była tu komora celna na granicy prusko-rosyjskiej). Wójcin oddalony jest: 3 km […] Czytaj więcej

Romańska kolegiata (rekonstrukcja przyziemia) pw. św. Pawła na terenie Grodu Piastów w Kaliszu Zawodziu.

Kalisz zaliczany jest do najważniejszych i najstarszych miejsc związanych z czasami panowania dynastii Piastów oraz chrystianizacją Polski w X w. – wspominał już o nim w rzymskich kronikach z II w. geograf i pisarz Ptolemeusz. Na terenie dzisiejszej dzielnicy Zawodzie […] Czytaj więcej

Kleczew, koparka „Dolores”: symbol epoki dla pracujących na odkrywce górników czy też ekologiczna katastrofa i przyczyna degradacji jezior…?

Odpowiedź na tytułowe pytanie nie jest łatwa, temat poruszany jest od lat i dla wielu osób w/w koparka zawsze będzie źródłem konfliktów i nieporozumień. Dla jednych stanowi pomnik i symbol węglowego zagłębia a dla drugich „konińska bestia” przyczyniła się do […] Czytaj więcej

Izba Regionalna Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie.

Kiedy zajedziecie do kujawskiego Radziejowa, leżącego na Szlaku Piastowskim by zwiedzić dwa historyczne kościoły, w których odbywały się sejmiki ówczesnych województw kujawskich: brzesko-kujawskiego i inowrocławskiego; koniecznie zobaczcie zbiory wyeksponowane na starej plebani kościoła farnego pw. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie. Tak […] Czytaj więcej

Bazylika dawnego opactwa kanoników regularnych – najcenniejszym zabytkiem Trzemeszna.

Trzemeszno nazywane jest miastem: Świętego Wojciecha (męczennik jest nawet umieszczony w herbie), Niespokojnych Powstańców (za udział w zrywach narodowowyzwoleńczych), miastem szewców lub Grodem Kilińskiego (tutaj urodził się słynny mistrz szewski Jan Kiliński – bohater insurekcji kościuszkowskiej). Trzemeszno to interesujące, wielkopolskie […] Czytaj więcej

Zagadkowe, gotyckie kafle wmurowane w zewnętrzne ściany kościoła w Gębicach.

Gębice – wieś położona nad Notecią Zachodnią, która już pod koniec XIII w. należała do króla. Lokację przypuszczalnie przeprowadził Kazimierz Wielki w obrębie własnych dóbr. O mieście królewskim świadczy także wydłużony rynek, na którym prawdopodobnie znajdował się ratusz, wzmiankowany w […] Czytaj więcej

Tajemnicza piramida – grobowiec rotmistrza Franciszka Łakińskiego w Łaziskach k. Wągrowca.

Jak już wiecie z wcześniejszych artykułów do Wągrowca warto pojechać, a nawet trzeba, aby poznać dziedzictwo sakralne Szlaku Piastowskiego, które pozostawili w tej części Pałuk ojcowie Cystersi. Atrakcji i zabytków tutaj nie brakuje, koniecznie trzeba zobaczyć: skrzyżowanie dwóch rzek Wełny […] Czytaj więcej

Judym z kujawskiego Strzelna – Dr Jakub Cieślewicz.

Przeważnie wielcy ludzie przychodzą na świat w małych miejscowościach. To wybitni specjaliści w jednej lub wielu dziedzinach, zmierzający do zrealizowania jasno postawionych sobie celów, znający hierarchię wartości człowieka, często to patrioci i społecznicy, ludzie o szlachetnym sercu, którzy doskonale wiedzą […] Czytaj więcej