Wymysłowice – prywatna nekropolia w lesie „Kobylarz”. Fot. Damian Rybak.

Z inicjatywy Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Elżbiety Piniewskiej w dniu 18.11.2021 r. o godz. 10:00, na cmentarzu w Wymysłowicach k. Markowic odbędzie się uroczystość upamiętniająca 90. rocznicę śmierci Ulricha von Wilamowitz-Moellendorff, uznanego badacza antyku, pochodzącego z Markowic. Wywodził się on z rodziny o polsko-litewskich korzeniach. Światowej sławy filolog klasyczny, profesor uniwersytetów w Greifswaldzie, Getyndze oraz w Berlinie, gdzie zmarł 25.09.1931 r. Jego ogromny dorobek naukowy po dziś dzień jest przywoływany przez badaczy starożytności. Urna z jego prochami spoczywa na cmentarzu w Gaju Markowickim, tzw. “las Kobylarz”. Ceremonia będzie obejmować miedzy innymi modlitwę ekumeniczną, złożenie kwiatów na jego grobie oraz odsłonięcie trzyjęzycznej tablicy informacyjnej ufundowanej przez Nadleśnictwo Miradz. Najistotniejszym punktem uroczystości będzie przybliżenie sylwetki tegoż wybitnego filologa klasycznego, który do końca życia pamiętał o swoim domu na kujawskiej ziemi. Należy dodać, że trwają również prace nad oznakowaniem dojazdu do cmentarza, które na prośbę Przewodniczącej Elżbiety Piniewskiej wykonuje PTTK w Toruniu. Na uroczystość zaprasza Burmistrz Strzelna Dariusz Chudziński.

W imieniu organizatorów wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

Inf. prasowa

Dom Kultury w Strzelnie