Fot. Archiwum Muzeum w Grudziądzu.

W najbliższy piątek, 1 kwietnia 2022 r. o godzinie 12.00 udostępniona publiczności zostanie wystawa „Watra baśni sędziwej. Huculska sztuka ludowa ze zbiorów Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu”. Wystawa prezentowana będzie w Gmachu Głównym Muzeum, ul. Wodna 3/5, od 1 kwietnia 2022 r.

Huculiana zgromadzone w zbiorach Działu Etnografii grudziądzkiego Muzeum są reprezentatywną kolekcją sztuki ludowej Karpat Wschodnich. Pozyskiwane latami przez badacza Huculszczyzny majora Henryka Gąsiorowskiego, dają możliwie pełny obraz plastyki mitycznej krainy Hucułów, o której pisał Antoni Ossendowski: „Czyż nie rozbrzmiewają baśni tęsknotą obyczaje starodawne, gusła, talizmany, zaklęcia i obok nauki Chrystusa — gorejąca płomiennie z krwi i kości huculska wiara ludowa, przepojona żywicą i tchnieniem „dujawic“, przeszłości bujnej rozedrgana echem, — tak prosta, choć mroczna niekiedy i grzeszna, za to górom tym bliska niewymownie i droga osiedlom samotnym, rozrzuconym od Gorgan do Prutu i Czeremoszu? Piękna baśń! Któż miałby serce, by cieszyć się, gdy żywa watra tej baśni sędziwej zagaśnie bez śladu?”.

Dlatego w duchu solidarności z walczącą Ukrainą pragniemy zaprezentować część onegdaj wspólnego dziedzictwa, jakim jest huculska sztuka ludowa – bliska sercom Polaków i Ukraińców. Ekspozycja, na której zgromadzono historyczne wyroby pokuckiej ceramiki, elementy stroju, biżuterii i rzemiosła artystycznego wzbogacona została o współczesne artefakty inspirowane dawną sztuką huculską – drzeworyty, ikony malowane na szkle oraz naczynia i pisanki, które wciąż zachwycają siłą twórczej ekspresji ożywiającej ogień „watry baśni sędziwej” nie dając jej zgasnąć!

Kurator wystawy – Łukasz Ciemiński

Opracowanie materiałów graficznych – Emilia Markot-Borkowska

Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów działu etnografii grudziądzkiego Muzeum, zbiorów rodziny Gąsiorowskich oraz z kolekcji Łukasza Ciemińskiego.

Patronat nad wystawą objęło Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Toruniu.

Patronami medialnymi wydarzenia jest portal kulturaludowa.pl oraz Pismo Folkowe.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów, oraz dziękujemy za dalsze udostępnienia.

Informacja Prasowa

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Ps. Zapraszamy także na spotkanie z cyklu Wtorek muzealny „Ale jaja! O pisankach na poważnie” w dniu 5 kwietnia 2022 r. o godzinie 12.00 (szkolne grupy zorganizowane) i 17.00 (odbiorcy indywidualni).
Istnienie świata uzależnione jest od wielkanocnego jajka! Wierzono, że póki ludzie wykonują pisanki niszczycielskie siły zła są poskromione. W muzealny wtorek zapraszamy na spotkanie z etnografem grudziądzkiego Muzeum – Łukaszem Ciemińskim, który przybliży symbolikę świątecznego jajka, a także zabierze Państwa w podróż po barwnym świecie pisanek, kraszanek, wyklejanek. Wspólnie z nim przyjrzymy się najważniejszym regionalnym odmianom symbolu świąt Zmartwychwstania Pańskiego, poznamy najwybitniejszych twórców oraz będziemy mogli na żywo zapoznać się z przykładami prac od Huculszczyzny po Podlasie.
Na godzinę 12.00 obowiązują zapisy, 56 46 590 63 w.18; wstęp – 7,00 zł/os.