Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie, miejsce obrad sejmików województw kujawskich.

Królewskie miasto Radziejów zostało zbudowane na kujawskich, żyznych ziemiach ok. 1252 r., za czasów Kazimierza księcia Kujawskiego i Łęczyckiego. Dzisiejszy Radziejów to niewielkie, urokliwe powiatowe miasto z 6 tys. mieszkańców, położone na wyniosłym wzgórzu (124 m n.p.m.) i otoczone płaskimi […] Czytaj więcej

Romański tympanon fundacyjny i fundator kościoła św. Trójcy w Strzelnie.

Bazylika poklasztorna pw. św. Trójcy w Strzelnie, dzisiaj kościół parafialny, jeden z najpiękniejszych kościołów na Szlaku Piastowskim i Kujawach, mający status Pomnika Historii to unikalna perła architektury i sztuki, która nie podlega wątpliwej dyskusji. Ten kościół z czasów Mieszka III […] Czytaj więcej

Kościół pw. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim, jedna z najstarszych romańskich fundacji możnowładczych w Wielkopolsce.

Przy drodze z Kleczewa do Konina, jadąc na Kujawy i na Szlak Piastowski trafimy do Kazimierza Biskupiego, gdzie znajduje się gotycki (pierwotnie romański) kościół pw. św. Marcina. Niewielki kościół romański, wzniesiony najprawdopodobniej został w drugiej poł. XII w. z ciosów […] Czytaj więcej

Szopki Bożonarodzeniowe na Kujawach, Pałukach i w Wielkopolsce.

Tradycja tworzenia Szopek Bożonarodzeniowych wywodzi się z Włoch, gdzie św. Franciszek (założyciel zakonu żebraczego), z okazji Wigilii Bożego Narodzenia zorganizował 24 grudnia 1223 r. pierwszą na świecie żywą szopkę. Została ona umiejscowiona w Greccio, niedaleko klasztoru, w grocie wypełnionej sianem […] Czytaj więcej

Parlin – kościół św. Wawrzyńca, jeden z najważniejszych przykładów drewnianego budownictwa sakralnego na Pałukach.

Parlin to całkiem duża wieś na Pałukach licząca ok. 490 mieszkańców, trzecia pod tym względem w Gminie Dabrowa, w powiecie mogileńskim. Miejscowość leży w południowo-zachodniej części gminy, na skrzyżowaniu dróg powiatowych Dąbrowa-Niestronno i Parlin-Wszedzień; zaledwie 4 km na północny wschód […] Czytaj więcej

Łabiszyn – „Dąb Władysława Jagiełły” i cudownie ocalała figura NSPJ z 1935 r.

W niewielkim Łabiszynie położonym nad rzeką Noteć w ostatnich latach dużo się dzieje: wydarzenia kulturalne, zrewitalizowane atrakcje turystyczne i zabytki – przyciągają rzesze turystów, miłośników kultury i sztuki, oraz fanów historii II wojny światowej. Do najciekawszych zabytków w samym mieście […] Czytaj więcej

Kościół poklasztorny pw. św. Michała Archanioła w Brześciu Kuj., miejsce pochówku matki Władysława Łokietka.

Zakon Kaznodziejski Dominikanów niedawno obchodził 800-lecie, założony został w 1216 r. przez św. Dominika Guzmána, głównym celem zgromadzenia było głoszenie Słowa Bożego, nawracanie i zbawienie zbłądzonych dusz. Do Polski zakonników sprowadził św. Jacek Odrowąż (ur. 1183 r. w Kamieniu Śląskim), który założył pierwszy klasztor […] Czytaj więcej